آشنایی با شیرهای کنترل (Control Valve)

آشنایی با شیرهای کنترل (Control Valve)

براساس تعریف ثبت شده در استاندارد  ISA-S75.05 شیر کنترل (CONTROL VALVE) ابزاری است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل میکند. کنترل ولو شامل یک شیر می باشد که به یک مکانیزم محرکه، که توانایی تغییر عامل کنترل کننده سیال را دارد متصل است.

تعاريف اوليه شير:

موضع شير:

تعیین کننده حالت يا وضعيت شير است ، بطور مثال موضع باز يا موضع بسته

موضع سوئيچي:

هر شير توسط قسمت متحركي مثل فنر موضع معینی به خود میگيرد، مثلا باز يا بسته. هر موضع سوئيچ شده بوسیله يك مربع نشان داده ميشود. مربعهايي كه در كنار هم قرار گرفته اند، نشانگر تعداد موضعهاي سوئيچي شير ذکرشده هستند. به عنوان مثال دو مربع يعني دو موضع سوئيچي. جهت جريان در داخل مربعها تعیین ميشوند.

موضع سكون يا نرمال:

موضعي كه شير قبل از تحریک به خود ميگيرد.

تحريك شير:

شيرها توسط انواع مكانيزمهاي دستي، برقي، مكانيكي، هيدروليكي و پنوماتيكي تحريك ميشوند.

وظایف اصلی شیرهای صنعتی:

۱) قطع  کردن و وصل کردن کامل جریان
۲) از بازگشت مایعات و گازهای عبور کرده جلوگیری می کند.
۳) مقدار مورد نیاز  برای عبور مایعات و گازها را تنظیم می کند.
۴) مقدار و فشار مایعات و گازها را تنظیم و کنترل میکند.
۵)  دستگاه های تحت فشار را کنترل میکند و آنها را ایمن میسازد.
و اساسا شیرهای هیدرولیکی در جاهایی استفاده میشوند که برای جریان سیال (مایع و گاز ) اختلاف فشاری باشد.

طبقه بندی شیرهای کنترل از نظر نوع عملکرد :

  1. شیر کنترل مسیر(دایرکشنال )
  2. شیرکنترل فشار ( پرشر کنترل )
  3. شیرکنترل دبی (فلو کنترل )

طبقه بندی شیرهای کنترل از نظر نوع تحریک :

  1. شیر دستی
  2. شیر فشار سیال (هیدرولیکی- نیوماتیکی)
  3. شیر مکانیکی
  4. شیر برقی

اسپول چیست؟

نام یک قطعه استوانه ای شکل فلزی می باشد که داخل شیرهای هیدرولیک قرار میگیرد و  میتواند در داخل شیر حرکت کند. درفواصل معینی از طول استوانه  قسمت های مشخصی را با دقت زیاد تراش میدهند و ماشینکاری میکنند. در نتیجه قسمتهای تراش داده شده بدنه استوانه ، وقتی که در داخل سیلندر شیر رو به روی ۲ یا چند مجرا جای می گیرند، به روغن اجازه عبور می دهند و قسمتهای تراش نخورده استوانه نیز مسیر عبور روغن را می بندند . هرگونه ناهمراستائی در اسپول و سیلندر آن ، باعث ازکارافتادگی و خرابی شیر می شود. بنابراین شیارهای حلقه ای روی قسمتهای تراش نخورده بدنه استوانه به وجود می آید که یک بالشتک هیدرولیکی و یا رینگ روغنی با نفوذ روغن در آنها ایجاد می شود و در مرکز سیلندر اسپول را نگه می دارد.

برای آشنایی بیشتر با این مبحث فایل آموزشی اصول کار شیرهای کنترل که توسط شرکت ره آوران تهیه شده است را دانلود نمایید.

دانلود pdf

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.