جوش آورها (Boilers)

جوش آور محفظه ای است که با تغذیه آب به درون آن به کمک یک منبع گرمایی به طور پیوسته بخار تولید می کند. در طرحهای اولیه جوش آور پوسته ای ساده با یک لوله تغذیه و یک خروجی بخار بودکه روی آن با آجر پوشیده می شد. سوخت در داخل پوشش دیگ سوزانده می شد، سپس جوش آورهایی طراحی شد که در آن آب از درون لوله ها و آتش از بیرون آن عبور می کرد.
امروزه اجزای اصلی جوش آور را می توان به صورت زیر نام برد:
 – دیگ بخار (steam drum): ظرف استوانه ای بزرگی است که به طور افقی کارگذاشته می شود. درون نوع تکامل یافته آن تعداد زیادی جدا کننده آب وبخار (Separator) وجود دارد.
 – کوره (furnace): محفظه ای است که نفت کوره یا گاز طبیعی در آن می سوزد.
 – مشعل (Burner): وسیله ای است که برای سوزاندن نفت کوره ویا گاز طبیعی در مجاورت هوا در محفظه احتراق بکار می رود.
برای آشنایی بیشتر با جوش آورها  و نحوه کنترل آنها فایل زیر را دانلود کنید:
download-pdf-hi

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.