شناسایی مخاطرات فرآیندی به روش HAZOP

شناسایی مخاطرات فرآیندی به روش HAZOP

در مطالعه HAZOP پس از تعیین سیستم مورد نظر و اهداف مطالعه، اولین گام در راستای افزایش تمرکز بر روی انحرافات ممکن تقسیم سیستم به بخشهای کوچکتر است. هر گروه مطالعاتی بخشی از سیستم است که درآن امکان تغییر پارامترهای فرآیند وجود دارد. پس از این مرحله تیم عملیاتی انتخاب و رهبر آن مشخص می شود وظیفه رهبر تیم جمع بندی اطلاعات جمع آوری شده توسط اعضای تیم و هدایت تیم در مسیری است که درنهایت بتوانند با همکاری همدیگر کل سیستم یا فرآیند را مورد ارزیابی قراردهند. تیم HAZOP که تعداد اعضای آن دربهترین حالت ۴تا ۸ نفراست باید طراحان اپراتور ها و مصرف کنندگان را در برگیرد . روش HAZOP یک روش واکاوی مناسب برای سیستم های پیچیده است و سخت افزار سیستم را به گونه ای جامع بررسی می کند. همچنین نتایج حاصل از این روش بسیار دقیق و مفصل هستند.

مراحل مختلف اجرای یک مطالعه HAZOP به شرح زیر می باشد:

۱-    تعریف حوزه و وسعت کار و تعیین اهداف مطالعه

۲-  انتخاب تیم اجرا کننده

۳-  اجرایHAZOP و تجزیه و تحلیل نتایج آنها

۴-  مستند سازی نتایج

۵-  پیگیری اجرای توصیه های و پیشنهادات ارئه شده برای کنترل خطرات

 انواع روش‌های Hazop

HAZOP دو روش دارد:

۱- HAZOP ساده

۲-HAZOP اصلاحی

در روش HAZOP ساده جنبه های اجرایی عملیات به طور موثر بررسی نمی گردند. لذا اغلب لازم است که از یک مدل اصلاح شده HAZOP استفاده کرد. به طوریکه هم تجزیه و تحلیل دستگاهها و هم تجزیه وتحلیل دستورالعمل های اجرایی را در برگیرد.

تیم HAZOP مطالعه خود را با انتخاب ورودی تغذیه یک گره آغاز کرده و در ادامه برای هرپارامتر عملیاتی کلمات کلیدی را به کار می گیرد. برای مثال آیا وجود جریان اضافی ممکن است؟ در صور تیکه جواب منفی باشد انحراف بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. ولی در صورت مثبت بودن جواب این سئوال مطرح می شود که آیا جریان اضافی فوق میتواند خطرناک باشد؟ اگر جواب منفی باشد سایر علل بیش از حد بودن جریان بررسی خواهد شد.

ارزیابی مخاطرات فرآیندی به روش Hazop

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.